Letní tábor Račí údolí 2013

9. srpna 2013

Místo: Letní tábor v Račím údolí, poblíž města Javorník u Jeseníku (v Richlebských horách)
Účastníci: děti ve věku 8 - 14 let
Program: během ranního programu pro děti bylo rozmístěno několik stanovišť se speciálním vzdělávacím programem (bezpečnost, veřejné zdraví, příroda, autonehody). Stanoviště BevCan East bylo organizováno podobně jako při aktivitách Dnů Země s důrazem na řízenou diskuzi ke vzdělávacímu filmu Dlouhodobě perspektivní nápojová plechovka. Dále si děti zahráli hru házení na "Odpadožrouta"

Účast: 95 dětí ve skupinách po 15 - 20 z různých moravských měst včetně Ostravy, Brna a Olomouce, ale také Mikulovic, Zlatých Hor nebo Hanušovic

Oficiální stránky letního tábora: http://www.raciudoli.cz/tabory/

Účast BevCan East

  • zahájení celého ranního programu odstartovala společná projekce vzdělávacího filmu „Dlouhodobě perspektivní nápojová plechovka". Projekce proběhla ve velkém párty stanu, který je k dispozici během letního tábora jako „letní kino" a pro další aktivity v případě deště apod.
  • po společné prezentaci přicházeli do párty stanu jednotlivě skupiny dětí v počtu 15 - 20. Nejprve proběhla diskuze, odpovědi na kvíz týkající se filmu Dlouhodobě perspektivní nápojová plechovka, diskuze o možnostech sběru plechovek v různých městech, na letním táboře a nakonec si děti zaházeli na Odpažrouta prázdnými plechovkami
  • během kvízu dostaly nejlepší děti jako bonus drobné sladkosti
  • během kvízu byly také zaznamenány výsledky jednotlivých skupin a během finálního vyhodnocení akce získali nejlepší 3 skupiny jako cenu nápoje od Kofoly v plechovkách
  • po celou dobu akce byly k dispozici také letáky 2013 - děti byly požádány, aby se podívaly na webovou stránku a případně se zúčastnily podzimní soutěže

Související odkazy:


© 2013
webdesign Netropolis