Deň Zeme / Lesnícke dni 2014

27. apríl 2014

Miesto: Partizánska lúka, Bratislava 
Účastníci: široká verejnosť a rodiny s deťmi
Organizátor: Mestské lesy v Bratislave

Program: Informačné stánky a kiosky organizácií: Mestské lesy v Bratislave, Národné lesnícke centrum Lesy SR š.p., OZ Šaštín, Lesy SR š.p., OZ Smolenice, Vojenské lesy a majetky SR š.p., DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, NATUR-PACK, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Ekovýlety, CK Watching.sk, Národný park Dunajské luhy (RAKÚSKO), Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko, BevCan East Asociácia výrobcov nápojových plechoviek, Lanové centrum na Kolibe Lanoland, Bratislavský okrášlovací spolok, Skaut Malacky, Mesto Bratislava, Bratislavské kultúrne stredisko, OLO a.s., Green Bike, Sedita - Pečivárne Sereď a Boni Fructi spol. s r.o.

Počas dňa účastníci absolvovali pripravené súťaže a aktivity v 16-tich stanovištiach. Na každom z nich dostali pečiatku na súťažný hárok, ktorý po skončení odovzdali a mali možnoť vyhrať v losovaní zaujímavé ceny od partnerov.

Na stánku BevCan East bol pripravený pre najmenšie deti "odpadožrút" - hra, pri ktorej sa akčnou formou učia triediť odpad (guličky). Väčší mali za úlohu hádzať na presnosť prázdne nápojové plechovky do ozajstného žltého 120 l kontajnera. Odmenou bola nielen pečiatka, ale aj upomienkové pero a leták s informáciami.

Účasť: približne 3000 účastníkov

Viac info na:

http://www.lesnickedni.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=8&Itemid=23
http://ba-lesy.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451035&id=3781

http://www.bratislava.sk/vismo/galerie2.asp?id_org=700000&id_galerie=5010781

TV šot

http://www.ta3.com/clanok/1039250/lesnicke-dni-na-bratislavskej-zeleznej-studienke.html


© 2013
webdesign Netropolis