Letný Eko tábor 2013

Kysak, 14. - 19.júla 2013

EKOtábor v Kysaku organizuje Nadácia Kosit už niekoľko rokov. Aj tento rok čakal na 50 detí z celého Slovenska vo veku od 10 - 14 rokov pestrý a zaujímavý program. Deti prežili 6 dní uprostred krásnej prírody, s množstvom  zábavy, kreatívnych činností, športu. Hravou formou sa učili poznávať zázraky prírody - od rastliniek, liečivých bylín, poznávanie okolitého vtáctva. Jeden deň bol vyhradený Eko-olympiáde, kde boli pripravené rôzne stanovištia s rôznymi poučnými úlohami. Jednou z nich bolo aj premietanie vzdelávacieho filmu Životný príbeh nápojovej plechovky, ktorý poskytol BevCan. Prostredníctvom filmu sa deti dozvedeli ako sa plechovka vyrába, akú cestu musí prejsť pokiaľ sa dostane na pulty a hlavne čo sa s ňou deje následne, keď sa jej obsah vyprázdni. Triedený zber nebol pre tieto eko-deti novinka, ale o plechovkách možno počul z nich málokto. Dozvedeli sa, že plechovka je 100% recyklovateľná bez straty kvality. Recykláciou plechovky sa šetria prírodné zdroje a až 95%  energie na výrobu novej plechovky. Plechovky patria do kontajneru na kovy, alebo do žltého kontajneru spolu s plastami. Pred vyhodením je potrebné plechovu stlačiť nohou, aby z nej vyšiel všetok vzduch. Po filme nasledoval malý kvíz, ktorý pozorné deti hravo zvládli a získali tak odmenu - ako inak - nápoj v plechovke.


Súvisiace články:


© 2013
webdesign Netropolis