Olompiáda 2013

Veľké Olompijské finále, Bratislava, 19. júna 2013

Ani tropické horúčavy neodradili 1300 olompijských detí a učiteľov prísť na Veľké Finále, ktoré oficiálne ukončilo I. ročník OLOMPIÁDY. Amfiteáter na Partizánskej lúke ožil a naplnila ho vlna emócií, súťaženia a spontánnej radosti, veď víťazom sa stal každý, kto separoval. Myšlienka Olompiády, „NESEPARUJ SA - SEPARUJ!", rezonovala počas celého roka vo forme súťaží a podujatí pre deti s cieľom naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia a separácia odpadu.

Okrem vyhodnotenia súťaže OLO ART, žiaci spoločne vytvorili mozaikový chodník z nápojových plechoviek, ktorým podporili myšlienku recyklácie plechoviek a vedomosť, že patria do triedeného zberu - do žltého kontajnera. Víťazom sa stala ZŠ Ostredkova, ktorej John Lennon dokázal svojim dokonalým prevedením zaujať porotu. Olompiáda má tiež svoju mozaiku a to vo forme svojho loga, na ktorú sa použilo 1000 plechoviek. BevCan podporil súťaž o najkrajšiu mozaiku a víťažnú školu odmenil sumou 300 Eur.

Olompijské logo z nápojových plechoviek

Pre Olompiádu 2013 vyrobil logo z nápojových plechoviek Ing. Arch. Juraj Výboh.

"Svet je preplnený vecami, predmetmi, výrobkami. Ak už doslúžili svojmu účelu, často ich pokladáme za odpad. Ale väčšinu z nich niekto niekedy vymyslel, navrhol a vyrobil. Stále majú svoj povrch, farbu a tvar, ktorý sa dá využiť."

Súťaž o najkrajšiu mozaiku z nápojových plechoviek

Víťaznú mozaiku z nápojových plechoviek vyrobili žiaci 3.D zo ZŠ Ostredkova. Rozmer mozaiky je 100x100 cm. Legendárny portrét Johna Lennona originálne podaný v mozaike z plechoviek. Gratulujeme!

Foto: Rastislav Polák

O projekte

Projekt s názvom „OLOMPIÁDA" je dlhodobý program, ktorého cieľom je dostať do povedomia žiakov a pedagógov škôl systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie komunálneho odpadu v školských zariadeniach Bratislavy (v domácnostiach i na verejných priestranstvách ) tak, aby sa separovanie odpadu stalo súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie ale i všetkých obyvateľov Hlavného mesta Bratislava.

Projekt je postavený tak, aby hravou formou, metódami zážitkového učenia, rozvojom kreativity a súťaživosti pozitívne pôsobil na rozvoj vedomostí detí a mládeže ale i dospelej generácie o separácii odpadov. Organizátorom projektu je Odvoz a likvidácia odpadu a.s.


Súvisiace články:


© 2013
webdesign Netropolis